E - Zdraví

  • Cena

Dnešní nabídka kategorie E - Zdraví nabízí porovnání cen u více než 0 druhů zboží předních výrobců. Porovnejte akční i běžné ceny obchodů.

Bipolární afektivní porucha

Publikace poslouží především těm, kterým na našem trhu chybí česky psaná, odborná, moderní a komplexní publikace o bipolární afektivní poruše, která je laické veřejnosti známa i...

Komplikace v plicní chirurgii

Kniha podává ucelený pohled na komplikace v plicní chirurgii - jak nejlépe vybrat a připravit pacienta k plicní resekci, jak komplikacím předcházet a minimalizovat jejich...

Kardiologie

Publikace je poslední, zcela aktuální kompendium diagnostiky a léčby širokého spektra nemocných s kardiovaskulárními chorobami. Obsahuje užitečné klinické informace související se...

Venózní okluze sítnice

Publikace komplexně a podrobně zpracovává problematiku venózních okluzí sítnice - druhého nejčastějšího vaskulárního onemocnění sítnice. Ve většině u nás dostupných učebnic je...

Komunikace s dětským pacientem

Komunikace s dětským pacientem Kniha se zabývá problematikou komunikace se zdravým i nemocným dítětem ve všech jeho vývojových obdobích. Je zaměřena na specifika komunikace s...

Náhlé příhody břišní

Náhlé příhody břišní jsou onemocnění postihující náhle do té doby zdravého jedince. Jedná se o skupinu onemocnění břicha, pro kterou je charakteristický náhlý vznik a rychlý...

Výchova ke zdraví

Publikace obsahuje nejdůležitější základní poznatky z oblasti zdraví, metod výchovy ke zdraví, zdravého způsobu života, prevence a podpory zdraví a z oblasti sociálního...

Kvalita života seniorů

Publikace předkládá aktuální pohled na problematiku kvality života seniorů v domovech pro seniory v České republice, který zdůrazňuje bio-psycho-sociální a spirituální...

Propedeutika ve vnitřním lékařství

Propedeutika vnitřního lékařství by měla být pouze průpravou k systematickému studiu, v níž se má student seznámit se základními principy vyšetřování nemocného. Ty jsou základním...

  • 1