O povaze symbolů - René Alleau

Tato kniha poskytuje koherentní klasifikaci a interpretaci symbolů užitečných při výkladu profánních děl tak i posvátných textů.Podle Marie-Madeleine Davy, autorky slavné Encyklopedie mystiky, je tato kniha značným přínosem zejména pro historii náboženství, vědy a umění.

Toto zboží se v tuto chvíli neprodává.