Pedagogika

  • Cena

Dnešní nabídka kategorie Pedagogika nabízí porovnání cen u více než 0 druhů zboží předních výrobců. Porovnejte akční i běžné ceny obchodů.

Průcha Jan ed. Pedagogická encyklopedie 2009

První souborná encyklopedie v oboru vzdělávání po více než 60 letech. Reprezentativní dílo současné české pedagogické vědy poskytuje systematický přehled základních složek...

Smutná Ivana Nápady pro tvořivé děti 2009

Náměty pro tvořivé děti pracují s dětskou hravostí a chutí vlastnoručně si vytvořit zajímavou a pěknou věc. Malované tričko, působivý rámeček na fotografie, korále jak pro...

Mlčochová Markéta Šimonovy pracovní listy 1 2011

Pracovní listy jsou určeny pro děti od 3 let až po žáky prvních tříd. Mají zpestřit práci dětí a pomoci jim při osvo¬jování základních vědomostí a dovedností. Dítě je motivováno,...

Eva Hájková Rétorika pro pedagogy 2011

Kniha Rétorika pro pedagogy přináší fundovaný odborný výklad problematiky veřejných mluvených verbálních projevů, který je doveden do praktické aplikace v řadě cvičení k vytvoření...

Janíková Věra Výuka cizích jazyků 2011

Změny v přístupech k učení a vyučování cizím jazykům ovlivňuje celá řada faktorů, zejména nejnovější poznatky lingvistiky, psycholingvistiky, neurolingvistiky, psychologie učení,...

Vosmik Miroslav Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole 2010

Možnosti integrace na ZŠ a SŠ. Praktická metodická příručka se věnuje problematice individuální integrace žáků a studentů s poruchami autistického spektra, zvl. Aspergerovým...

Kulhánková Kreslíme a hrajeme si ve školní družině 2008

Kniha spojuje dětskou hravost s neobvyklými a zajímavými výtvarnými technikami. Každý projekt je uveden hrou a v knize najdeme i hádanky a úkoly rozvíjející logické myšlení. Kromě...

Keleman Stanley Ztělesněná zkušenost 2010

Procesuální práce s tělem. Publikace představuje druhý díl autorovy práce, která vyšla v nakladatelství Portál v roce 2005 pod názvem Anatomie emocí. Kelemanova teorie umožňuje...

Rogers Vanessa Kyberšikana 2011

Kyberšikana je „jen“ jiný projev šikany, přenáší se do ní rozdělení rolí ve skupině. Jejími prostředky jsou textové zprávy, e-maily, weby a sociální sítě. Pracovní materiály,...

Eretová Naděžda Pedagogická intervence u žáků ZŠ 2010

Příručka pro učitele nabízí konkrétní možnosti řešení různorodých problémů z každodenní praxe. Zaměřuje se na praktické postupy při adaptaci na prostředí školy, obtížích při...

Málková Gabriela Zprostředkované učení 2009

Kniha představuje obsah, teoretické souvislosti a možnosti praktických aplikací teorie tzv. zprostředkovaného učení, jejímž autorem je psycholog a pedagog R. Feuerstein. Jeho dílo...

Patrick J. Nancy Rozvíjení sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra 2011

Potíže vyplývající z poruchy autistického spektra (PAS) výrazně ovlivňují zvládání běžných sociálních situací, do kterých se lidé dostávají. Nedorozumění vedou ke konfliktům a...

Tullet Hervé KNÍŽKA 2011

Knížka je knížka, která vám na každé stránce poví, co s ní máte udělat. A pokud ji poslechnete, pochopíte, že máte v ruce opravdu neobyčejnou knížku. Stačí jí zatřást, někde...

Fryjaufová Eva Naučte své dítě efektivnímu učení 2006

Kniha je určena rodičům žáků se školními neúspěchy. Ocení ji ale i rodiče jedničkářů, kteří si uvědomují, že jejich děti dosud těží ze své přirozené inteligence, zatímco vyšší...

1000 německých slovíček

Praktická knížka se stane dobrým pomocníkem při učení a procvičování německých slovíček. Na veselých obrázcích, jež znázorňují běžné životní situace, najdete názvy věcí, se...

Fischerová Táňa Láska nevládne

Kniha je zpracovaná ve formě rozhovoru, tedy dialogu, který je prazákladem demokratické společnosti již od časů starého Řecka. Aby peníze sloužily, regionální měny a etické banky....

Vodička Ivo Nechte leváky drápat 2008

Kniha objasňuje podstatu grafomotoriky levorukého psaní, popisuje základní přístupy leváků k psaní a nově zdůvodňuje nejvýhodnější způsob psaní pro leváky. Učitelům, rodičům a...

Borová Blanka Šimonovy pracovní listy 4 2010

Pracovní listy jsou věnovány výše zmíněným deseti tématům, které respektují zkušenosti dětí a současně pomáhají rozvíjet jejich znalosti a dovednosti. Základní námět má vždy tři...

KomiksFest 2011

Slovník českých synonym a antonym

Další, přepracované a doplněné vydání Slovníku českých synonym a antonym přináší rozsáhlejší slovní zásobu - tisíc nových hesel a tři tisíce nových synonym (elektronická verze...