Romány historické

Dnešní nabídka kategorie Romány historické nabízí porovnání cen u více než 1200 druhů zboží předních výrobců. Porovnejte akční i běžné ceny obchodů.

Dvořák František Benátky 2012

Hlavní zajímavosti – největší zajímavosti spolu se zasvěcenými radami jak si zpříjemnit pobyt.Jak se žije v Benátkách – průvodce po oblíbených zákoutích vám pomůže objevit pravou...

Sklenářová Sylva Nizozemsko 2006

Průvodce poutavě a přehledně informuje o nejvýznamnějších turistických cílech Nizozemska. Publikace je členěna podle jednotlivých provincií. Podrobná charakteristika každé...

Vlk plání

Temüdžinovi, druhému synovi chána kmene Vlků, bylo pouhých jedenáct let, když jeho otec zemřel násilnou smrtí. Jeho rodina byla vypovězena z kmene a opuštěna na krutých...

Boleslaw Prus - Faraon

Bolesław Prus ve svém slavném románu Faraon podává věrný obraz prostředí starého Egypta. Své líčení opřel o pečlivé studium vědeckých pramenů, a tak na rozdíl od různých fantazií...

Cti otce svého, ale miluj ženu svou

Kdo byla Filipina Welserová? Co o ní víme? Zřejmě krásná, vzdělaná a fascinující žena, která se v polovině 16. století na zámku Březnice tajně provdala za českého místodržícího...

Vraní kost

Na ostrově Mann leží léta Páně v roce 979 na smrtelné posteli jeden starý křesťanský mnich, který prozradí, že má poselství, jež si nemůže vzít s sebou do hrobu. Své tajemství...

Dračí hlava

Přísežné bratrstvo zbohatlo a získalo si věhlas i úctu ve vikinském světě. Sláva ale přináší také závist a nepřátele. Ormovo sídlo v Hestrengu je opět napadeno a on se musí i se...

Havran Odinovi vlci

Norů a jako Havran Krvavé oko se stal jedním z nich. Plavba je ale zavádí do neznámých a nebezpečných vod i zemí....

Frank Jan Irsko 2006

Publikace z řady průvodců Libely Planet se speciální vazbou pro extrémní namáhání.Sytě zelené pastviny, středověké hrady a kláštery, ledovcová jezera, nerušené horské samoty....

Vyhnání z pekla

Maného, pozdějšího židovského učence (Samuel Manasseh ben Israel); druhou paralelní linií je (přirozeně nedokončený) příběh dětství a mládí autorova vrstevníka židovského původu...

Youssef Ziedan - Azazel

Historický román, oceněný roku 2009 Mezinárodní cenu za arabskou literaturu (IPAF, tzv. arabský Booker), líčí boje uvnitř křesťanské církve v 5. století po Kristu na Blízkém...

Králova dcera - Historický román z období války růží

Alžběta z Yorku se jako jediná královna v anglických dějinách mohla pochlubit tím, že byla manželkou, dcerou, sestrou, neteří a matkou anglického krále. Toto imponující pokrevní...

Lví srdce

Plantagenetům přezdívali „ďáblovo plémě“, ale nikdo se jim to neodvážil říct do očí. Richard, druhorozený syn Jindřicha II. a Eleonory Akvitánské, se měl stát jen vévodou a pánem...

Opatrný Josef Kuba 2002

Kubu lze v současnosti považovat za jedno z nejvyhledávanějších míst v Karibské oblasti. Ačkoli jde o velmi zaostalou zemi postiženou socialistickým ekonomickým experimentem a...

Eliška Přemyslovna

Edice Velké postavy českých dějin. Podobizna české královny a významné kulturní osobnosti počátku 14. století, osvětlující život urozené ženy českého středověku. Portrét ženy,...

Zimní královna

Historický román o manželce „zimního krále“ Fridricha Falckého o Alžbětě, dceři anglického krále Jakuba I.Na pozadí historických událostí z období třicetileté války vypráví...

Slavíci kamenného mostu

Nová kniha Tomáše Mlynkece je smyšlenou kronikou života Matěje Václava Jäckela, sochaře a řezbáře z období českého baroka. Pražské kulturní prostředí přelomu 17. a 18. století...

Triumf slunce

Afričtí domorodci se na sklonku 19, století bouří a samozvaní osvoboditelé kují pikle proti koloniální vládě Jejího Veličenstva. Tu zde zastupuje generální konzul David Benbrook,...

Smrt nosí rudé škorně

Děj historického dobrodružného románu s detektivní zápletkou se odehrává ve středověké Praze na podzim roku 1396. Jindřicha Bludovského, zavražděného přímo na tržišti. Navíc hodlá...

Brněnské nevěstky

Marek z Erlachu, přítel markraběte Jana Jindřicha Lucemburského, nalezne v lese nedaleko Brna umírající dívku a její novorozeně zabalené v drahé pleně se symbolem patricijského...