Střední školy

  • Cena

Dnešní nabídka kategorie Střední školy nabízí porovnání cen u více než 1300 druhů zboží předních výrobců. Porovnejte akční i běžné ceny obchodů.

Pozemní stavit.III pro 3.r.SPŠ Hájek a kolektiv

Pozemní stavitelství. Tento díl je zaměřen na speciální dokončovací práce. Seznamuje s typologií bytových a občanských staveb, klempířskými a pokrývačskými pracemi....

Cvičení z poz. stav. Konstruk

V učebnici se vysvětluje zobrazování objektů pozemních staveb podle nových norem. Zásadní změny v grafickém způsobu vyjadřování způsobily, že stavební výkresy (učebnice), dle...

Společenské vědy pro 1. ročník středních škol

Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Společenské vědy pro 1. ročník středních škol nabízí učitelům společenských věd detailní podporu pro tvorbu kvalitního a zajímavého...

Stavební materiály II pro 2. a 3. r.SOU Hamák a kolektiv

V části pro 2. ročník shrnuje učebnice informace o stavební keramice, kovech, dřevu, plastech, stavebním sklu, žáruvzdorných materiálech, hydroizolačních, tepelných i zvukových...

Stavební materiály pro 1.r.SPŠ Dědek

Kniha charakterizuje stavební materiály a zabývá se jejich významem. Rozděluje stavební hmoty podle původu, podle fyzikálních vlastností a podle účelu. Stručně popisuje jejich...

Stavební mechanika 2.a 3.SPŠ Dvořák

Tato kniha je novým přepracováním učebnice stavební mechaniky vydané v roce 1985....

Betonové konstrukce II pro 4. Červenka

Její náplní je problematika navrhování monolitických vyztužených betonových konstrukcí pozemních staveb.Poskytuje přehled o konstrukcích, zásadách vyztužování a v řešených...

Společenské vědy v kostce 4.v. Zubíková

Nové a aktualizované vydání doplňkové učebnice pro střední školy v praktickém formátu.Zabývá se stručně a přehledně dějinami filozofie, etikou, morálkou, sociologií, státoprávní...

Společenské vědy pro střední školy 2. díl

Pracovní sešit tvoří jednotný celek s učebnicí – ve vyučování se předpokládá kombinace práce s oběma částmi učebnicové sady. Sešit ověřuje a dále prohlubuje znalost klíčového...

Skokan Ladislav Geografické tabulky 2008

Geografické tabulky jsou obsažným, aktuálním materiálem pro praktická cvičení v hodinách zeměpisu i pro domácí přípravu. Téměř sto přehledů převážně číselných hodnot dokumentuje a...

Klíč k chemii

Další příručka ediční řady Klíč, která žákům druhého stupně základních škol pomáhá zdolat největší úskalí učiva chemie.autor: Tomáš Didunyk, Petr Holzhauser, Petr Slavíčekrozměr:...

Ošetřovatelství pro střední zdrav.š.III Slezáková

Druhé, doplněné vydání úspěšné učebnice! Kniha je určena studentům a vyučujícím SZŠ – obor zdravotnický asistent – a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o...

Pozemní stavit. II pro 2.r.SPŠ Hájek a kol

Učebnice je druhým dílem čtyřsvazkového souboru nazvaného Pozemní stavitelství. Seznamuje především s některými stavebními konstrukcemi pozemních staveb, např. stropními...

Fyzika pro střední školy 2.díl Lepil

Druhý díl dvoudílné učebnice fyziky, která je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací fyziky.Vykládá fyziku jednoduchým a srozumitelným způsobem, výběr...

Rohr Heinz-Peter Narcismus

Vznik poruchy, průběh a možnosti jejího překonání. Narcismus (narcistická porucha osobnosti) patří k mimořádně rozšířeným formám psychických obtíží dnešní doby. Zkušený německý...

Příprava na státní maturitu Matematika

Učebnice je určena středoškolákům, začínajícím vysokoškolákům, učitelům hledajícím inspiraci, zvídavým zájemcům, ale zejména maturantům. Obsahuje ucelený souhrn středoškolské...

Stavební materiály pro SPŠ stavební Kolář

Stavební materiály pro SPŠ stavební Nová moderní učebnice, určená studentům a profesorům škol se stavebním zaměřením, je aktuálním přehledem tradičních i nových materiálů, které...

Stručné dějiny oborů

Sešit poskytuje základní přehled dějin příslušného oboru, jehož lze využít ve výuce dějepisu na všech typech škol i k obohacení výuky odborných předmětů.Součást řady Stručné...

Společenské vědy pro 2.r.SŠUč Denglerová a kolekt

Důraz je kladen především na praktické příklady a projevy probíraných problémů s cílem usnadnit studentům orientaci v současném světě.RVP pro gymnázia (vzdělávací oblast Člověk a...