Střední školy

  • Cena

Dnešní nabídka kategorie Střední školy nabízí porovnání cen u více než 1300 druhů zboží předních výrobců. Porovnejte akční i běžné ceny obchodů.

Pozemní stavit.III pro 3.r.SPŠ Hájek a kolektiv

Pozemní stavitelství. Tento díl je zaměřen na speciální dokončovací práce. Seznamuje s typologií bytových a občanských staveb, klempířskými a pokrývačskými pracemi....

Cvičení z poz. stav. Konstruk

V učebnici se vysvětluje zobrazování objektů pozemních staveb podle nových norem. Zásadní změny v grafickém způsobu vyjadřování způsobily, že stavební výkresy (učebnice), dle...

Společenské vědy pro 1. ročník středních škol

Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Společenské vědy pro 1. ročník středních škol nabízí učitelům společenských věd detailní podporu pro tvorbu kvalitního a zajímavého...

Stavební materiály II pro 2. a 3. r.SOU Hamák a kolektiv

V části pro 2. ročník shrnuje učebnice informace o stavební keramice, kovech, dřevu, plastech, stavebním sklu, žáruvzdorných materiálech, hydroizolačních, tepelných i zvukových...

Společenské vědy pro 2.r.SŠMet Denglerová a kolekt

Průvodce obsahuje podrobný popis všech částí učebnice i pracovního sešitu a náměty pro práci s učebnicovou sadou Společenské vědy pro střední školy – 2. díl.Průvodce pro učitele k...

Repetitorium Algebra Janeček, František

Učivo je roztříděno tematicky a seskupeno do oddílů podle témat, jimiž se úlohy v dané sekci zabývají, a uvedených vždy podrobným výčtem očekávaných výstupů, tj. znalostí a...

Geodézie pro SPŠ stavební Hánek a kolektiv

Učebnice se zabývá teoreticky i prakticky délkovým měřením, určováním výšek, konstrukcí přístrojů, pomůcek a prací s nimi, polohovým vytyčováním a zaměřováním, určováním ploch a...

Stavební materiály pro 1.r.SPŠ Dědek

Kniha charakterizuje stavební materiály a zabývá se jejich významem. Rozděluje stavební hmoty podle původu, podle fyzikálních vlastností a podle účelu. Stručně popisuje jejich...

Betonové konstrukce I Křížová, Katarína

Učebnice se zabývá technologií výroby betonových konstrukcí od výroby jednotlivých složek až po ověřování kvality a shody. Součástí učebnice je krátký slovník technických termínů...

Bauer Alois Čeština na dlani 2008

Nové, rozšířené vydání! Kniha, která dosud na našem trhu chyběla, shrnuje všechny základní poznatky ke studiu na střední škole. Část literární obsahuje informace z dějin...

Stavební mechanika 2.a 3.SPŠ Dvořák

Tato kniha je novým přepracováním učebnice stavební mechaniky vydané v roce 1985....

Betonové konstrukce II pro 4. Červenka

Její náplní je problematika navrhování monolitických vyztužených betonových konstrukcí pozemních staveb.Poskytuje přehled o konstrukcích, zásadách vyztužování a v řešených...

Společenské vědy v kostce 4.v. Zubíková

Nové a aktualizované vydání doplňkové učebnice pro střední školy v praktickém formátu.Zabývá se stručně a přehledně dějinami filozofie, etikou, morálkou, sociologií, státoprávní...

Mužíková Olga a kolektiv Odmaturuj! z českého jazyka 2007

Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (i k nové podobě maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Nové vydání, rozšířené o praktickou část, které v rámci Příloh...

Sochrová Marie CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA V KOSTCE 2009

Středoškoláci pozor! Oblíbená doplňková učebnice v přepracovaném a aktualizovaném vydání přináší k procvičení veškeré učivo, probírané v hodinách českého jazyka a slohu na...

Čeština stručná mluvnice

Upevňuje znalosti vyjmenovaných slov, druhů souvětí, psaní čárek a také velkých písmen....

Společenské vědy pro střední školy 2. díl

Pracovní sešit tvoří jednotný celek s učebnicí – ve vyučování se předpokládá kombinace práce s oběma částmi učebnicové sady. Sešit ověřuje a dále prohlubuje znalost klíčového...

Odmaturuj! z matematiky 2

Další z titulů edice Odmaturuj - jejím cílem je poskytnout kompletní přehled učiva středních škol a ulehčit tak přípravu k maturitní zkoušce i k přijímacím zkouškám na vysoké...

Skokan Ladislav Geografické tabulky 2008

Geografické tabulky jsou obsažným, aktuálním materiálem pro praktická cvičení v hodinách zeměpisu i pro domácí přípravu. Téměř sto přehledů převážně číselných hodnot dokumentuje a...

Klíč k chemii

Další příručka ediční řady Klíč, která žákům druhého stupně základních škol pomáhá zdolat největší úskalí učiva chemie.autor: Tomáš Didunyk, Petr Holzhauser, Petr Slavíčekrozměr:...