Vnitřní závazné předpisy zaměstnavat.... Neščáková

Personalista a manažer se ve své každodenní praxi velmi často zabývá tvorbou vnitrofiremních závazných předpisů, které upravují vztah zaměstnanec - zaměstnavatel. V praxi však stále vnikají mnohá pochybení, zbytečné spory a v důsledku toho i žaloby. Nechte se přehledně provézt touto problematikou, pochopíte provázanost zákoníku práce s běžnou personální... Více

Porovnat ceny  od 261  v 6 obchodech

Popis zboží Vnitřní závazné předpisy zaměstnavat.... Neščáková

Personalista a manažer se ve své každodenní praxi velmi často zabývá tvorbou vnitrofiremních závazných předpisů, které upravují vztah zaměstnanec - zaměstnavatel. V praxi však stále vnikají mnohá pochybení, zbytečné spory a v důsledku toho i žaloby. Nechte se přehledně provézt touto problematikou, pochopíte provázanost zákoníku práce s běžnou personální a řídící praxí. Publikace se snaží objektivně reagovat na běžnou firemní praxi. Aplikuje zákonná ustanovení pracovního práva na praktických ukázkách a také pomocí široké škály vzorových formulářů a dokumentů, které jsou ihned k použití na přiloženém CD. Účelem publikace však není poskytnout čtenáři plnou citaci zákona s komentářem. Její předností je především maximální provázanost s bohatou manažerskou, právní a lektorskou praxí autorek a se zkušenostmi při uplatnění těchto poznatků v rámci tvorby pracovněprávních dokumentů zaměstnavatele.

Vnitřní závazné předpisy zaměstnavat.... Neščáková

Libuše Neščáková získala inženýrský titul na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze a titul MBA v rámci ukončení studia London International Graduate School, kde je stávajícím tutorem pracovního práva v manažerském programu pro právníky i neprávníky Executive Master of Laws (LLM) a také tutorem oboru řízení lidských zdrojů v manažerském programu MBA. Kromě svých lektorských aktivit v rámci problematiky zákoníku práce a související pracovněprávní legislativy se zaměřuje na široké spektrum řízení lidských zdrojů. Své poradenské, auditorské a lektorské aktivity zaměřuje na maximální propojení s praxí, je uznávaným lektorem vzdělávání dospělých v oblasti jak pracovního práva, tak i soft skils. V roce 2012 byla oceněna Českou andragogickou společností za přínos ve vzdělávání dopělých titulem \"Nejlepší tutor roku 2011\". Je mediátorem v oblasti mimosoudního řešení pracovněprávních sporů.

 • Zkratky 11
 • Úvodem 13
 • I. Individuální vztahy 15
 • 1. Právní úkony a jejich struktura 15
 • 1.1 Prameny práva a jejich aplikace 15
 • 1.2 Dvoustranné právní úkony (smlouvy) 16
 • 1.3 Jednostranné právní úkony 18
 • 1.4 Neplatnost právních úkonů 19
 • 2. Jednání jménem právnické osoby a zastoupení v pracovněprávních vztazích 21
 • 2.1 Jednání jménem právnické osoby
 • 2.2 Právní úprava zastoupení 21
 • 2.3 Pověření zaměstnance 22
 • 2.4 Plná moc 23
 • 2.5 Zánik plné moci (odvolání, výpověď) 24
 • 3. Úkony před vznikem pracovního poměru 26
 • 3.1 Základní pojmy 26
 • 3.2 Pozvání k přijímacímu řízení 31
 • 3.2.1 Druhy personálních řízení 32
 • 3.2.2 Profil hledaného kandidáta 34
 • 3.2.3 Formy výběru 37
 • 3.2.4 Proces výběrového řízení 38
 • 3.2.5 Hodnocení personálního výběrového řízení 42
 • 3.3 Osobní dotazník 43
 • 3.4 Lékařské prohlídky zaměstnanců 45
 • 3.4.1 Vstupní lékařská prohlídka 46

JUDr. Lucie Marelová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2007. Téhož roku nastoupila v advokátní kanceláři JUDr. Viktora Paka jako advokátní koncipientka. V roce 2010 složila advokátní zkoušku a stala se praktikující advokátkou. V roce 2011 získala titul doktor práv v oboru pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Ve své praxi poskytuje právní služby zejména v oblasti pracovního, občanského a obchodního práva. Má bohaté zkušenosti ve vnitrofiremní právní praxi, kde úzce spolupracuje s personalisty a manažery na všech úrovních řízení. Od roku 2011 působí jako lektorka na soukromé škole London International Graduate School, ve které vyučuje předměty s právní tématikou.