Základní školy

Dnešní nabídka kategorie Základní školy nabízí porovnání cen u více než 3400 druhů zboží předních výrobců. Porovnejte akční i běžné ceny obchodů.

Naučme se hospodařit

Kniha Naučme se hospodařit seznamuje malé školáky ve věku od 10 let se světem financí.Charakterizuje základní pojmy, popisuje způsoby, jak peníze použít, vysvětluje základní...

Poradím si s matematikou 2

Ucelená řada procvičovacích publikací Poradím si je perfektním pomocníkem pro každého žáka prvního stupně základní školy. Tituly Poradím si s matematikou procvičují veškerou látku...

Nebojím se 4. třídy

V další knížce plné zábavně pojatých příkladů a cvičení, vycházejících z látky probírané ve čtvrté třídě základní školy, najdou ti, kteří si potřebují osvěžit učivo nebo si jen...

Prázdninová škola 4.třída Šulc, Petr

Cvičebnice jsou ideálním pomocníkem při nenásilném opakování látky ZŠ během prázdnin. Děti tak při pravidelném procvičování neztratí vědomosti a schopnost soustředit se, které...

Poradím si s prvoukou 1 Nováková

Pracovní sešit „Poradím si s prvoukou“ vám pomůže procvičit hravou formou látku, kterou by měl žák 1. třídy zvládnout.Cílem úkolů je všestranný rozvoj dítěte, trénink schopnosti...

Nebojím se...češtiny! - 1., 2. a 3. ročník

Příručka vhodná k průběžnému opakování látky probírané v hodinách češtiny v první až třetí třídě základní školy.Poslouží také jako pomocný text k přípravě na přijímací zkoušky na...

Tabulky ke čtení I. Linc

Soubory barevně ilustrovaných volných listů slouží v předslabikářovém období k nácviku základních čtenářských dovedností.Rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání –...

Sbírka úloh z matematiky

Sbírka je určena k procvičení učiva matematiky, které je předepsáno pro 8. ročník ZŠ.Je určena k rozšíření námětů procvičovacích úloh při vyučování , nebo za domácí úkol. Je...

Lili a Vili ve světě velkých písmen Maňourová

První část bohatě ilustrované pracovní učebnice českého jazyka, ve které se děti naučí všechna velká tiskací písmena z české abecedy. Učebnice využívá genetickou metodu při...

Finanční a ekonomická gramotnost

Tato publikace vychází vstříc Systému budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, materiálu vypracovanému na základě usnesení vlády a garantovanému MŠMT ČR....

Prázdninová škola 5..třída Šulc, Petr

Cvičebnice jsou ideálním pomocníkem při nenásilném opakování látky ZŠ během prázdnin. Děti tak při pravidelném procvičování neztratí vědomosti a schopnost soustředit se, které...

Svobodová Nebojím se 3. třídy 2006

Obrázkové pracovní sešity shrnují formou zábavných, nápaditých cvičení učivo prvního stupně základní školy (čeština, matematika, prvouka)....

Frančíková Nebojím se 1. třídy 2006

Obrázkový pracovní sešit shrnuje formou zábavných, nápaditých cvičení učivo prvního stupně základní školy (čeština, matematika, prvouka)....

Stále vztyčuji totemy - Ivan Makásek

Malý průvodce po indiánských skupinách severozápadní Alberty, Yukonu a Britské Kolumbie. Nejde o záznam cesty vytrvalých plavců, odvážných horolezců, ani dobrodružství toulavých...

Co nám zbořili - Václav Fiala

Začátkem roku 2007 byla v Klatovech zbořena Škodovka. Na ploše sedmi hektarů vznikly hypermarkety. S likvidací všech továrních budov zanikly i stavby původní Schifauerovy...

Český jazyk 4 pro základní školy

Učebnice a pracovní sešit jsou pokračováním nové koncepční řady pro výuku českého jazyka na 1. stupni ZŠ. Navazují na již vydané díly pro 2. a 3. ročník, projekt uzavře v příštím...

Frančíková Nebojím se 2. třídy 2006

Pracovní sešit obsahuje malované úkoly, při jejich řešení děti uplatní spoustu věcí, které se probírají v druhé třídě v matematice, češtině a prvouce....

Finanční gramotnost pro první stupeň základní školy

Učebnice seznamuje žáky 1. stupně ZŠ přístupnou a zábavnou formou se základy hospodaření s penězi.Je zpracována v souladu s platným dokumentem vymezujícím vzdělávání v oblasti...