Základní školy

Dnešní nabídka kategorie Základní školy nabízí porovnání cen u více než 3400 druhů zboží předních výrobců. Porovnejte akční i běžné ceny obchodů.

Naučme se hospodařit

Kniha Naučme se hospodařit seznamuje malé školáky ve věku od 10 let se světem financí.Charakterizuje základní pojmy, popisuje způsoby, jak peníze použít, vysvětluje základní...

Poradím si s matematikou 2

Ucelená řada procvičovacích publikací Poradím si je perfektním pomocníkem pro každého žáka prvního stupně základní školy. Tituly Poradím si s matematikou procvičují veškerou látku...

Nebojím se 4. třídy

V další knížce plné zábavně pojatých příkladů a cvičení, vycházejících z látky probírané ve čtvrté třídě základní školy, najdou ti, kteří si potřebují osvěžit učivo nebo si jen...

Prázdninová škola 4.třída Šulc, Petr

Cvičebnice jsou ideálním pomocníkem při nenásilném opakování látky ZŠ během prázdnin. Děti tak při pravidelném procvičování neztratí vědomosti a schopnost soustředit se, které...

Poradím si s prvoukou 1 Nováková

Pracovní sešit „Poradím si s prvoukou“ vám pomůže procvičit hravou formou látku, kterou by měl žák 1. třídy zvládnout.Cílem úkolů je všestranný rozvoj dítěte, trénink schopnosti...

Svobodová Nebojím se 3. třídy 2006

Obrázkové pracovní sešity shrnují formou zábavných, nápaditých cvičení učivo prvního stupně základní školy (čeština, matematika, prvouka)....

Nebojím se...češtiny! - 1., 2. a 3. ročník

Příručka vhodná k průběžnému opakování látky probírané v hodinách češtiny v první až třetí třídě základní školy.Poslouží také jako pomocný text k přípravě na přijímací zkoušky na...

Tabulky ke čtení III. Linc

Soubory barevně ilustrovaných volných listů slouží v předslabikářovém období k nácviku základních čtenářských dovedností.Rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání –...

Tabulky ke čtení I. Linc

Soubory barevně ilustrovaných volných listů slouží v předslabikářovém období k nácviku základních čtenářských dovedností.Rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání –...

Sbírka úloh z matematiky

Sbírka je určena k procvičení učiva matematiky, které je předepsáno pro 8. ročník ZŠ.Je určena k rozšíření námětů procvičovacích úloh při vyučování , nebo za domácí úkol. Je...

Finanční a ekonomická gramotnost

Tato publikace vychází vstříc Systému budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, materiálu vypracovanému na základě usnesení vlády a garantovanému MŠMT ČR....

Frančíková Nebojím se 1. třídy 2006

Obrázkový pracovní sešit shrnuje formou zábavných, nápaditých cvičení učivo prvního stupně základní školy (čeština, matematika, prvouka)....

Frančíková Nebojím se 2. třídy 2006

Pracovní sešit obsahuje malované úkoly, při jejich řešení děti uplatní spoustu věcí, které se probírají v druhé třídě v matematice, češtině a prvouce....

Diktáty pro 2.třídu

Tyto publikace obsahujou více než 200 diktátů určených zejména pro domácí procvičování základních gramatických jevů a překonání obtíží spojených s českým pravopisem.Kniha je...

Diktáty pro 4.třídu

Tyto publikace obsahujou více než 200 diktátů určených zejména pro domácí procvičování základních gramatických jevů a překonání obtíží spojených s českým pravopisem.Kniha je...

Česká republika Školní atlas

Třetí vydání oblíbeného atlasu České republiky. Kromě nepostradatelných map obecně zeměpisných a politických, obsahuje řadu nových tématických map, založených na nejnovějších...

Matematika pro 8 ročník ZŠ,2.díl

Druhý díl třetího přepracovaného vydání učebnice matematiky pro 8. ročník základní školy ještě lépe odpovídá RVP....

Vzory podstatných jmen

Látka prvního stupně ZŠ je nejen mimořádně obtížná, ale i stěžejní pro zvládnutí českého jazyka. To je důvod, proč jsme vybrali tituly s relativně úzkým zaměřením. Cvičebnice této...

Veselé diktáty a doplňovačky 5. třída

Diktáty někdy v dětech vyvolávají obavy. Pomocí cvičebnice Veselé diktáty a doplňovačky se je snažíme dětem podat v přístupnější formě....