Prvé slová

Malí školáci aj predškoláci sa budú radi učiť prvé slová s medvieďaťom Tilinkou a s jej medvedím deduškom.*Ukážte deťom, ako funguje otočné koliesko a vysúvacie obrázky.*Predčítajte deťom nahlas, akoby ste hrali divadlo. Deti vás budú napodobňovať.*Ukazujte na jednotlivé písmená, ktoré tvoria slovo.Kartičky zoraďte podľa abecedy.*Povedzte slovo a vyzvite... Více