Slovenské rudohorie západ - Cerová vrchovina

Prvá kapitola stručne oboznamuje s prírodnými pomermi územia (od povrchových foriem cez charakteristiku vodstva, podnebia, pôd, rastlinstva a živočíšstva až po ochranu prírody). Prírodná charakteristika je v ďalšej časti doplnená o prírodné zaujímavosti a tipy na výlety s označením jednotlivých trás.

Toto zboží se v tuto chvíli neprodává.