Ohrozené živočíchy

Postupným narúšaním prírody sa na všetkých svetadieloch zmenilo životné prostredie, čo viedlo k ohrozeniu, ba dokonca vyhynutiu mnohých druhov živočíchov. V Červenom zozname Svetovej únie na ochranu prírody (IUCN) sa už od roku 1966 začal rozsiahly program registrácie vyhynutých, ohrozených a vzácnych druhov. Od domáceho rysa po novozélandského kivi, od... Více