Stíny nad Ulldartem

Doba temnoty se vrací! zní neblahé proroctví mnicha v odlehlém klášteře krátce předtím, než muž zemře. Lodrik, následník trůnu, dělá otci pramálo radosti. Aby zhýčkaný mladík konečně dospěl, posílá ho král do odlehlé provincie Granburg, kde má nepoznán zaujmout místo nového místodržícího. Lodrik ovšem není neschopným vladařem, jak by se na první pohled... Více