Classic Edition pre veľmi pokročilých

Je vhodný pre tých študentov, ktorí majú rozsiahle vedomosti v oblasti gramatiky, stavby viet, slovnej a frazálnej zásoby, a majú záujem prehĺbiť a upresniť si poznatky v každej z týchto oblastí. Z tohto dôvodu kurz pre veľmi pokročilých obsahuje najviac učebného materiálu. Kúpou získate jednu učebnicu (celkovo 139 strán) a jedno CD s nahrávkami vo formáte... Více