Hravá gramatika - Slovenský jazyk pre 3. ročník

Tretí ročník je veľmi dôležitý z hľadiska osvojenia si základov pravopisnej normy. Práve v tomto období si žiaci vytvárajú vzťah k pravopisu. A to vzťah pozitívny alebo negatívny. Hravá gramatika je rozdelená na tri okruhy.V prvej časti sa venuje spodobovaniu spoluhlások na začiatku a na konci slova. V druhej časti sa precvičí pravopis vybraných slov, a to... Více

Toto zboží se v tuto chvíli neprodává.