Anglická slovesa 1

Kolečko obsahuje 92 nejpoužívanějších nepravidelných sloves nutných ke zvládnutí základů angličtiny.Pro snadné tvoření vět a časů jsou na přední straně tabulky, jenž přesně popisují tvorbu a použití daného gramatického času.Zadní strana pomůcky obsahuje názvy anglických dnů a měsíců, tabulku s číslovkami a vysvětlení správného tvoření hodin s praktickými... Více

Toto zboží se v tuto chvíli neprodává.