Kompozita ve staroslověnštině - Lukáš Zábranský

Monografie se snaží osvětlit otázku, jak pohlížet na slova tvořená kompozicí ve staroslověnském písemnictví. Autor se zabývá problematikou tzv. spojovacího morfému kompozit, tvaroslovím složenin, jejich slovotvorbou, mikrosyntaktickým vztahem mezi oběma částmi kompozit.Rozsáhlá kapitola je věnovaná tzv. „cizím vlivům“, v níž je sledován dosah vlivu řečtiny... Více

Toto zboží se v tuto chvíli neprodává.