Matematika – školní tabulky – aritmetika

Sada obsahuje 6 přehledně uspořádaných tabulek, ve kterých jsou zastoupeny všechny oblasti učiva matematiky na základní škole a na gymnáziu.Získejte jistotu nejen při hodinách matematiky. Odložte rozsáhlé učebnice.- operace s čísly- rovnice a nerovnice- procenta, poměr- rovinné útvary, tělesa- shodnost, podobnost, souměrnost

Toto zboží se v tuto chvíli neprodává.