Mefisto a co všechno o

Byla to doba závanu celkového společenského uvolnění, období zrodu slavné české filmové vlny, ale hlavně nástupu hudebního žánru, který změnil svět.