České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II. díl

Druhý svazek přiblíží především dějiny 9. a počátku 10. století, tedy vznik, rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše, prvního středověkého státního útvaru na našem území. Jeho dějiny jsou podány v širokém kontextu dějin tehdejší Evropy a autor si vedle politických dějin všímá i aspektů duchovních (zejména cyrilometodějské misie). V závěrečném 3. díle,... Více

Toto zboží se v tuto chvíli neprodává.