Korespondence I. a II

Kniha Korespondence I. a II., kterou napsal Václav Machek,  je dvanáctým dílem edice Studia etymologica Brunensia.Podává ve dvou svazcích soubor Machkovy přijaté i odeslané korespondence pocházející z let 1929-1965.

Toto zboží se v tuto chvíli neprodává.