Poznání a údiv

lidí v dnešní společnosti. Oshoříká, že je to tím, že ztratilispojení s dětskou nevinností,s prostotou umožňující býtneustále v kontaktu s celouexistencí a vnímat její nekonečnékrásy. Na návrat do dětství sezaměřují všechny duchovní směrya školy, ale Osho o něm mluvísvým osobitým způsobem, jenž jevelmi blízký dnešnímu člověkužijícímu v západní... Více