Technológie dokončovacích procesov III. - Jozef Bizub

Predmetné skriptá budú využívané pri výučbe predmetu Technológia dokončovacích procesov III. u poslucháčov druhého ročníka TMS a prvého ročníka inžinierskeho štúdia, ako aj pri príprave študentov na štátne záverečné skúšky.

Toto zboží se v tuto chvíli neprodává.