Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků

Bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky - nařízení REACH a tím došlo i k úpravě zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění novelizačního zákona č. 371/2008 Sb. Dále bylo přijato... Více

Porovnat ceny  od 118  v 1 obchodě

HyperZboží doporučuje

Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků - Ivana Bartlová info o obchodu martinus.cz dostupnost neznámá 118 Kč Do obchodu www.martinus.cz