Střední školy

  • Cena

Dnešní nabídka kategorie Střední školy nabízí porovnání cen u více než 700 druhů zboží předních výrobců. Porovnejte akční i běžné ceny obchodů.

Stavební materiály pro 1.r.SPŠ Dědek

Kniha charakterizuje stavební materiály a zabývá se jejich významem. Rozděluje stavební hmoty podle původu, podle fyzikálních vlastností a podle účelu. Stručně popisuje jejich...

Betonové konstrukce I Křížová, Katarína

Učebnice se zabývá technologií výroby betonových konstrukcí od výroby jednotlivých složek až po ověřování kvality a shody. Součástí učebnice je krátký slovník technických termínů...

Cvičení z poz. stav. Konstruk

V učebnici se vysvětluje zobrazování objektů pozemních staveb podle nových norem. Zásadní změny v grafickém způsobu vyjadřování způsobily, že stavební výkresy (učebnice), dle...

Stavební mechanika 2.a 3.SPŠ Dvořák

Tato kniha je novým přepracováním učebnice stavební mechaniky vydané v roce 1985....

Společenské vědy pro 1. ročník středních škol

Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Společenské vědy pro 1. ročník středních škol nabízí učitelům společenských věd detailní podporu pro tvorbu kvalitního a zajímavého...

Stavební materiály II pro 2. a 3. r.SOU Hamák a kolektiv

V části pro 2. ročník shrnuje učebnice informace o stavební keramice, kovech, dřevu, plastech, stavebním sklu, žáruvzdorných materiálech, hydroizolačních, tepelných i zvukových...

Tomeš Igor Sociální správa 2009

Příručka pro studující sociálních, právních a příbuzných oborů i pro profesionály v oblasti sociální práce, sociální správy a státní správy podává obecnou teorii sociální správy i...

Zrzavý Jan Fylogeneze živočišné říše 2006

Základem autorova přístupu je striktní aplikace fylogenetického přístupu a pozornost věnovaná alternativním fylogenetickým hypotézám. Studium fylogeneze živočichů dnes prochází...

Bauer Alois Čeština na dlani 2008

Nové, rozšířené vydání! Kniha, která dosud na našem trhu chyběla, shrnuje všechny základní poznatky ke studiu na střední škole. Část literární obsahuje informace z dějin...

Betonové konstrukce II pro 4. Červenka

Učebnice tematicky navazuje na titul Betonové konstrukce I. Její náplní je problematika navrhování monolitických vyztužených betonových konstrukcí pozemních staveb. Poskytuje...

Mužíková Olga a kolektiv Odmaturuj! z českého jazyka 2007

Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (i k nové podobě maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Nové vydání, rozšířené o praktickou část, které v rámci Příloh...

Sochrová Marie CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA V KOSTCE 2009

Středoškoláci pozor! Oblíbená doplňková učebnice v přepracovaném a aktualizovaném vydání přináší k procvičení veškeré učivo, probírané v hodinách českého jazyka a slohu na...

Čeština stručná mluvnice

Obsahem publikace je stručný přehled české mluvnice. Zahrnuje vše podstatné z gramatiky - slovní druhy, slovosled, věty jednoduché, souvětí, vyjmenovaná slova, psaní čárek,...

Společenské vědy pro střední školy 2. díl

Pracovní sešit tvoří jednotný celek s učebnicí – ve vyučování se předpokládá kombinace práce s oběma částmi učebnicové sady. Sešit ověřuje a dále prohlubuje znalost klíčového...

Jak (ne)vyhodit školu do pov. Bárta

Návody chemických pokusů pro žáky 8. a 9. tříd, studenty středních škol a jejich učitele.Zpracováno formou vtipných příběhů, jejichž hlavní postavou je svérázný učitel...

Odmaturuj! z matematiky 2

Další z titulů edice Odmaturuj - jejím cílem je poskytnout kompletní přehled učiva středních škol a ulehčit tak přípravu k maturitní zkoušce i k přijímacím zkouškám na vysoké...

Skokan Ladislav Geografické tabulky 2008

Geografické tabulky jsou obsažným, aktuálním materiálem pro praktická cvičení v hodinách zeměpisu i pro domácí přípravu. Téměř sto přehledů převážně číselných hodnot dokumentuje a...

Tesařská technologie pro 3. ročník SOU

Učebnice seznamuje žáky s tesařskými výrobky pro výplně otvorů, s tesařskými pracemi při zabezpečování výkopů, stavbě lešení a bednění pro betonářské a železobetonářské...