Tv stolek 109 Šumava

Uprost ed m dv poli ky, kde m ete ulo it DVD, XBOX apod. Prakticky jej vyu ijete ve sv m ob vac m pokoji, lo nici apod.

Toto zboží se v tuto chvíli neprodává.