Fyzika III. - Pavol Petrovič

Učebnica oboznamuje čitateľov so základmi elektroniky. Je určená vysokoškolským študentom bakalárskeho stupňa štúdia na matematicko-fyzikálnych, prírodovedeckých a technických fakultách univerzít.