Fyzika po kapitolách 2 - Ivan Červeň

Kinematika je súčasťou mechaniky - náuky o mechanickom pohybe častíc, sústav častíc a telies. Patrí do nej opis priamočiareho pohybu, pohybu po kružnici i pohybu po všeobecných krivkách. Kinematika, ako súčasť mechaniky, opisuje pohyb bez prihliadnutia na príčiny pohybu, používa pojmy poloha, rýchlosť, zrýchlenie. Významnou abstrakciou v tejto kapitole, ale... Více

Toto zboží se v tuto chvíli neprodává.