Kouzlo smyslů - David Abram

Kniha amerického ekofilosofa odhaluje hlubokou a tajuplnou závislost lidského poznání na přírodním prostředí, rozebírá příčiny, proč lidé postupně zpřetrhali svou pradávnou sounáležitost s oduševnělým světem přírody, a ukazuje možnosti, jak smyslový vztah k přírodě znovu obnovit.Tato přelomová práce současné ekologické filosofie a etiky otevírá nové výhledy... Více

Toto zboží se v tuto chvíli neprodává.