Manažment sídelnej zelene - Katarína Kristiánová

Monografia sa zaoberá spôsobmi manažmentu sídelnej zelene, definuje teoretické východiská manažmentu sídelnej zelene a hierarchizuje jednotlivé úrovne manažmentu zelene. Sústreďuje sa predovšetkým na špecifickú oblasť strategického manažmentu zelene v kontexte územného plánovania a na nástroje ktoré uplatňuje....

Porovnat ceny  od 126  v 1 obchodě

HyperZboží doporučuje

Manažment sídelnej zelene - Katarína Kristiánová info o obchodu martinus.cz dostupnost neznámá 126 Kč Do obchodu www.martinus.cz