Minerály pod nohama, v průmyslu a ve sbírkách

Publikace Minerály pod nohama, v průmyslu a ve sbírkách je rozdělena do dvou částí.První je věnována vysvětlení základních pojmů z mineralogie a geologie a nastínění geologických pochodů, během nichž minerály vznikají. Vyjmenovány jsou základní typy geologických prostředí, společenství minerálů a zdrojů průmyslově využívaných minerálů. Úvodní část knihy... Více

Toto zboží se v tuto chvíli neprodává.