Výukové aplikace

  • Cena

Dnešní nabídka kategorie Výukové aplikace nabízí porovnání cen u více než 200 druhů zboží předních výrobců. Porovnejte akční i běžné ceny obchodů.

Lexicon 5 Německý Platinum + ekonomický

Anglický/německý studijní slovník 100 000 významůIdeální pomůcka nejen pro studenty a všechny, kteří se chtějí zdokonalit v cizím jazyce....

Lexicon 5 anglický slovník Platinum

Anglický/německý studijní slovník 100 000 významůIdeální pomůcka nejen pro studenty a všechny, kteří se chtějí zdokonalit v cizím jazyce....

Lexicon5 Technický Anglicko-český, Česko-anglický

Anglický/německý technický slovník 190 000 významůNový titul, který obsahuje aktuální slovní zásobu z více než 130 oborů vědy a techniky. Celkovým rozsahem...

Velký slovník FČ-ČF - Lexicon 5

Nová generace elektronických slovníků navazuje na předchozí mimořádně úspěšnou řadu.Lexicon 5 nabízí uživateli možnost zvolit si mezi „klasickou“ aplikací pro Windows a plně...

Lingea Lexicon 5 Anglický ekonomický slovník

Anglický/německý technický slovník 190 000 významůNový titul, který obsahuje aktuální slovní zásobu z více než 130 oborů vědy a techniky. Celkovým rozsahem...

EasyLex 2 Němčina Plus

Slovník EasyLex Vám nabízí maximální komfort při práci s německými texty. Jeho základem je oboustranný slovník střední velikosti, který zachycuje moderní německou slovní...

Leda Sprechen Lesen Diskutieren

Konverzační a textová cvičebnice pro střední školy, zvláště pro gymnázia. Konverzace je založena na dialogických textech a konverzačních cvičeních. Četba seznamuje s jazykovými...

Leda Velký česko-ruský slovník

Nové, zcela přepracované a podstatně doplněné vydání stěžejního díla české rusistiky zahrnuje přibližně 121 000 českých výrazů a více než 236 000 ruských ekvivalentů. Kromě...

Leda Velký anglicko-český slovník

Tento největší a nejaktuálnější jednosvazkový anglicko-český slovník přináší více než 100 000 anglických hesel a podhesel, více než 200 000 anglických slov a frází a více než 400...

Lingea Dictionary of Medicine

Slovník obsahuje velké množství britských i amerických odborných termínů z oblasti všeobecného lékařství, chirurgie, ortopedie, stomatologie a dalších specializovaných oborů...

Lingea Dictionary of Business

Tento výkladový slovník postihuje přes 12 000 současných termínů, ustálených spojení a zkratek z oblasti obchodu a podnikání, a to jak v britské, tak v americké angličtině....

ASUS Angličtina

Naučte se pracovat s programem Microsoft Office Word, Excel či PowerPoint pomocí jedinečného výukového softwaru, kde výuka probíhá přímo v "živém" Wordu, Excelu a...

Leda Německo-český právnický slovník

Slovník zahrnuje v přibližně 16 000 heslech 26 000 německých slov a slovních spojení a 35 000 českých ekvivalentů terminologii ze všech právních oborů. Důraz je kladem především...

Leda Anglicko-český právnický slovník

Je užitečnou pomůckou nejen pro právníky a studenty ekonomických a právnických škol, ale i pro odborníky v oblasti finančnictví a pojišťovnictví, překladatele, tlumočníky a...

Grammaticon

MS Wordu či v jiném textovém editoru funkci Pravopis, která umožňuje rychle najít a opravit překlepy ve slovech. Lingea Grammaticon nabízí mnohem více....

Psaní - single

Jednouživatelská verze. Program Psaní je určen k procvičování analýzy a syntézy při čtení a psaní. Pomocí programu lze procvičovat správné řazení písmen či slabik do slova či...

Slovník spisovné češtiny (CD-ROM)

Jediný moderní výkladový slovník českého jazyka v elektronické podobě míří ke všem uživatelům, kteří se chtějí dobře orientovat v české slovní zásobě a obohatit své vyjadřovací...

Chytré dítě - IQ hry

Jednouživatelská verze. Nepřehlédněte výhodný komplet edice Chytré dítě + BONUS. IQ hry z řady Chytré dítě. Podpora paměti, logického myšlení, postřehu, koncentrace, rychlosti...