Ucelená rehabilitace osob s postižením centrální nervové soustavy

Monografie je svým zaměřením určena především pro odborníky v oblasti rehabilitace a speciální pedagogiky. Ti v ní naleznou souhrn současných poznatků z rehabilitace osob s neurogenním postižením, logopedické a somatopedické intervence v procesu rehabilitace a výsledky autory realizovaných výzkumných šetření v této oblasti.

Toto zboží se v tuto chvíli neprodává.