Zobrazovací metody pro radiologickou asistenci

Autoři ve 28 kapitolách odborné publikace rozdělených do dvou oddílů po 14 kapitolách podávají ucelený přehled o oboru radiologický asistent.

Toto zboží se v tuto chvíli neprodává.