Tři Radosti moravského loutkáře Vladimíra Matouška

Monografi e o břeclavském loutkařském divadelnictví a jeho protagonistech, zejména o ústřední osobnosti Vladimíra Matouška, osobního přítele Josefa Skupy. Kniha kromě odborných studií uvádí řadu osobních vzpomínek současníků. Je bohatě ilustrována dobovými fotografi emi, většinou černobílými i novějšími snímky barevnými....

Porovnat ceny  od 182  v 3 obchodech